3 sebab dibolehkan meminta-minta

Sabda Rasulullah saw:

“Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali kerana salah satu di antara tiga sebab iaitu:

Seseorang yang menanggung beban sangat berat, maka dia boleh meminta-minta sehingga mampu meringankan bebannya, kemudian dia mengekang dirinya dengan tidak meminta-minta lagi.

Seseorang yang tertimpa kecelakaan yang habis hartanya, maka dia boleh meminta-minta sehingga mampu memperoleh kehidupan yang layak.

Dan seseorang yang sangat miskin sehingga ada tiga orang yang bijaksana di antara kaumnya mengatakan (mengesahkan) “si fulan benar-benar miskin”, maka bolehlah dia meminta-minta sehingga dia mampu memperoleh kehidupan yang layak.

Wahai Qabishah, meminta-minta selain tiga sebab di atas, maka itu adalah usaha yang haram, dan orang yang memakannya bererti makan barang haram”

~Hadith riwayat Muslim daripada Abu Bisyr Qabishah bin Al-Mukhariq r.a yang datang kepada Rasulullah saw untuk meminta bantuan meringankan beban hidupnya yang sangat berat~

Suka dengan artikel ini? Kongsi bersama rakan-rakan
0